اطلاعیه رخصتی!

سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره به مناسبت هفته شهید، روز سه شنبه مورخ ۱۸ سنبله مطابق ۸ سپتمبر ۲۰۲۰  رخصت میباشد. مراجعین محترم مطلع باشند.