سفر حامد کرزی به شهر قیصری ترکیه

جناب حامد کرزی، رییس جمهور سابق افغانستان بنا بر دعوت جناب محترم عبدالله گل رییس جمهور اسبق ترکیه برای یک سفر رسمی به ترکیه تشریف آوردند ، و در برنامه گشایش کتابخانه و موزیم عبدالله گل در شهر قیصری، زادگاه وی اشتراک نمودند.

جناب حامد کرزی چای صبح را همراه با جناب داود اوغلو، صدراعظم اسبق ترکیه صرف نموده و با مهمانان کشورهای دیگر به برنامه افتتاح کتابخانه و موزیم عبدالله گل اشتراک نمودند.

در اخیر ایشان با گروهی از محصلین افغان که در شهر قیصری ترکیه مصروف ادامه دروس خویش اند دیدار و در جهت حل مشکلات آنها وعده همکاری دادند.