الحاج سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری با آقای ستر جنرال حلوصي آکار وزیر دفاع جمهوری ترکیه دیدار کرد.

30 قوس 1397

الحاج سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری عصر امروز با آقای ستر جنرال حلوصي آکار وزیر دفاع جمهوری کشور دوست و برادر ترکیه در دفتر کار خویش واقع قصر صدارت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار معاون اول ریاست جمهوری پیرامون وضعیت جاری در کشور و آماده‌گی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در بهار سال آینده برگزار می‌گردد، پروسه صلح، اوضاع امنیتی بویژه درشمال کشور با وزیر دفاع ترکیه بحث و گفتگو کرد.

معاون اول ریاست جمهوری ضمن اظهار سپاس و قدردانی از همکاری های دوامدار جمهوری ترکیه برای کشور و مردم افغانستان، یاد آور شد که جمهوری ترکیه در سخت‌ترین شرایط و روز‌های دشوار در کنار مردم و حکومت افغانستان قرار داشته و مردم ما را در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و بشری یاری رسانیده و نقش مهمی را در تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ایفا کرده است.

معاون اول ریاست جمهوری خاطر نشان کردند که مردم ترکتبار افغانستان و حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که نقش مهمی را در عرصه تحکیم ثبات و امنیت در افغانستان داشت، در نهادینه کردن ارزش های دموکراتیک در کشور نیز سهم ارزنده‌ای را به عهده گرفت و انجام داده و پیوسته در راستای تقویت هرچه بیشتر روابط دوستانه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکیه تلاش می‌کند.

معاون اول ریاست جمهور همچنین گفت که مردم افغانستان کمک و همیاری کشور دوست و برادر ترکیه را از یاد نمی برند و آن را همیشه به یاد خواهند داشت و آرزو دارند این روابط همچنان تقویت شود و در آینده توسعه یافته ادامه یابد.

در این دیدار ستر جنرال حلوسیآکار وزیر دفاع ترکیه ضمن ابراز قدردانی از نیات نیک معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ مردم و جمهوری ترکیه، یاد آور شد که روابط عمیق دوستانه و همه جانبه میان افغانستان و ترکیه ریشه‌های تاریخی دارد و کشورش آماده است تا در هرگونه شرایطی در کنار مردم و حکومت افغانستان قرار داشته باشد و از هیچ گونه کمک ممکنه دریغ نخواهد کرد.

آقای جنرال حلوسی آکار همچنان گفت که داشتن اردوی مسلکی و توانا نقش مهمی در تحکیم ثبات و امنیت افغانستان دارد و می تواند پروسه صلح را به‌خوبی مدیریت کند. از همین لحاظ ترکیه برای آموزش نیرو های مسلح افغانستان همکاری نموده و آماده است کمک هایش را در عرصه های گوناگون از جمله در آموزش نیروهای مسلح افغانستان ادامه بدهد.

در این دیدار سفیر جمهوری ترکیه در کابل و آتشه نظامی آن کشور مقیم کابل نیز حضور داشتند

 منبع: معاونیت اول ریاست جمهوری