تجلیل از نود و پنجمین سالگرد امضأمعاهده دوستی و همکاری افغانستان و ترکیه

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره از نودوپنجمین سالگرد امضأ معاهده دوستی  و همکاری میان افغانستان و ترکیه تجلیل بعمل آورد.

در این محفل مقامات عالی رتبه نظامی و ملکی جمهوری ترکیه، اعضای کور دپلوماتیک کشور های همسایه مقیم انقره، فرهنگیان ،مسوولین شرکت های فعال ترکی درافغانستان،جنرال قونسل و اعضأ قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در استانبول، عدهء ازمحصلین ملکی و نظامی افغانستان و افغان های مقیم انقره اشتراک داشتند.

دوکتور امان الله جیحون سفیر افغانستان ضمن خوش آمدیدگویی به حضار و مهمانان،نودوپنجمین سالگردا مضأ معاهده دوستی و همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ترکیه را آغاز روابط نیک سیاسی و دوستانه تاریخی میان مردمان دو کشور دانست و گفت: ملت های باهم برادر افغانستان و ترکیه درطول تاریخ درسختی ها و خوشی ها در کنار یکدیگر حضور داشته اند و خواهند داشت.

آقای جیحون در ادامه صحبت هایشان فرمودند:مردم و نیروهای مسلح ما امروز در افغانستان به نمایندگی از منطقه و جهان در مقابل تروریزم منطقوی و جهانی میجنگند و شهید می شوند.جنگی را که تا یک سال قبل ناتو با ۱۵۰ هزار نیروه و پشتیبانی هوایی انجام می داد؛ امروز مردم و عساکر ما بدون داشتن تجهیزات و خصوصاً پشتیبانی هوائی انجام میدهند.

سفیر افغانستان در خاتمه صحبت هایشان با بیان مشترکات تاریخی، فرهنگی، تهدید تروریزم را؛ تهدید مشترک دانسته و بر متن موافقتنامه ۱۹۲۱ دوستی و همکاری میان افغانستان و ترکیه «رفاه و مشقت هر یک از این دو کشور به مثابه رفاه ومشقت هر دوی آنها میباشد” تاکید نمودند.

متعاقباً آقای امید یالچین رئیس عمومی جنوب آسیا در وزارت خارجه ترکیه ضمن تبریکی نودوپنجمین سالگرد امضأ معاهده دوستی و همکاری افغانستان – ترکیه؛ با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان آنرا یک دستآورد ارزنده دانسته و از حمایت ملکی و نظامی ترکیه از افغانستان وتمدید ماموریت آنکشور درچوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو یادآوری نمود.

در جریان محفل مهمانان از نمایشگاه نقاشی، که به مناسبت این روز در مقر سفارت دایر گردیده بود، دیدن نمودند.

محفل باصرف طعام افغانی پایان یافت.