گزارش بزرگداشت از هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان :

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره، یوم چهارشنبه مورخ 16 حوت 1396 مصادف به 7 مارچ 2018 میلادی طی محفلی از (هشتم مارچ روز همبستگی جهانی زن) در سالون کنفرانس سفارت مذکور ،  با حظور تمام همکاران تجلیل به عمل آورد.

محترم انجنیر عبدالرحیم سید جان سفیر افغانستان مقیم انقره، طی سخنرانی مختصر، تبریکات و تهنیات صمیمانه شانرا به مناسبت این روز به همه زنان جهان و  افغانستان به خصوص کارمندان اناث این سفارت عرض داشته،ضمن اهدای دسته گل حمایت و پشتیبانی شان را در تمام عرصه ها از خانم ها اعلام نمودند.