اشتراک در برنامه گرامیداشت از سال روز دوستی افغانستان و ترکیه:

محفلیکه غرض تجلیل از روز دوستی افغانستان و ترکیه از طرف جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم استانبول و با هماهنگی این سفارت به تاریخ 16 ماه مارچ ۲۰۱۸ در شهر استانبول دایر گردیده بود، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه محترم انجنیر عبدالرحیم سیدجان اشتراک نموده روی اهمیت تجلیل این برنامه، وضعیت سیاسی، فرهنگی صحبت نموده و همچنان روی همکاریهای ترکیه از طریق اداره تیکا در عرصه های صحی، نظامی، تعلیمی و بازسازی افغانستان قدردانی نموده از مشترکات مختلف هر دو کشور یاد کرد. سفیر افغانستان مقیم در ترکیه علاوه نمود که ترکیه میتواند نقش موثری را با حمایه بیشتر شان از پروسه کابل برای ایجاد صلح در افغانستان ایفا نماید.

در این برنامه معاون والی استانبول، آقای حسین کوجا بییک رئیس گروپ دوستی پارلمانی افغانستان و ترکیه، آقای زکریا بارکزی جنرال قونسل ج.ا.ا در استانبول، نماینده گان قونسلگری های خارجی مقیم استانبول، محصلین و تعداد کثیر افغانهای مقیم استانبول اشتراک داشتند

این محفل با نمایش صنایع دستی، موسیقی و ضیافت غذای افغانی اختتام یافت.