برگزاری دومین دور نشست مشترک همکاری های اقتصادی میان افغانستان و ترکیه

دومین دور نشست مشترک همکاری های اقتصادی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکیه به ریاست جناب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع جمهوری اسلامی افغانستان و آقای سلیمان سویلو وزیر امور داخله جمهوری ترکیه و با حضور مسئولین و نمایندگان ادارات مختلف کشور  به تاریخ ۱۰ - ۱۱ می ۲۰۱۸ در انقره – ترکیه برگزار گردید.

در این نشست ، توسعه روابط تجارتی و اقتصادی میان دوکشور، بالا بردن حجم تجارتی میان دوکشور، تشویق سرمایه گذاری و همکاری در سطح منطقه ای مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت. طرفین بعداز مذاکرات دو روزه، بر بالا بردن حجم تجارتی با حذف مالیات مضاعف و تنوع کالا های تجارتی، ارائه برنامه های آموزشی تخنیکی در رابطه به سازمان تجارت جهانی از جانب ترکیه برای افغانستان، تدویر نمایشگاه های تجارتی، مجمع (Forum) تجارتی افغانستان – ترکیه با همکاری بورد روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEIK) و اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، اتاق های معادن و صنایع و اتاق های تجارت و صنایع زنان در اخیر سال ۲۰۱۸، ترتیب و نهایی سازی تفاهمنامه حذف مالیات مضاعف، نهایی سازی تفاهمنامه سه جانبه ترانزیت کابل- تهران – استانبول،  توافق و تفاهم نموده پروتوکل کمیسیون مشترک اقتصادی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکیه را به امضا رساندند. قابل تذکر میداند که پروتوکول از جانب افغانستان از سوی جناب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع و از جانب جمهوری ترکیه از سوی سلیمان سویلو وزیر امور داخله جمهوری ترکیه به امضا رسید.

در حاشیه نشست متذکره تفاهمنامه متشبثین کوچک و متوسط (Small and Medium size Enterprises) نیز به نماینده گی از افغانستان از سوی محترم ربیع نبی زاده سرپرست معاهدات بین المللی وزارت تجارت و صنایع و آقای جوهر اوز کورت رئیس KOSGEB به امضا رسید.

قابل تذکر میداند که نشست مشترک همکاری های اقتصادی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکیه پس از یک وقفه سیزده ساله در فضای مثبت و مبتنی بر تفاهم و همکاری برگزار گردید.