محفل بزرگداشت از رمضان به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره و شاروالی کیچورن

برنامه متذکره، با آیات کلام الله مجید آغاز و بعد از سخنرانی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره و مصطفی اک شاروال کیچیورن با تبادل هدایای طرفین به یک دیگر و همچنان بازدید از اتاق نمایش افغانستان که در آن میوه های خشک، صنایع دستی، قالین ها و دیگر محصولات افغانی به نمایش گذاشته شده بود، به اتمام رسید. 

این برنامه که همه ساله از طرف شاروالی مذکور با سهم سفارت خانه های بعضی از کشور ها مقیم انقره دایر می گردد، در آن کشور های اشتراک کننده با اجرای نمایش های فرهنگی رسوم و عنعنات خویش را به نمایش می گذارند.

علاوه بر این، در این برنامه به کشور های اشتراک کننده یک غرفه نمایشی نیز فراهم می گردد تا محصولات و فراورده های کشور شان را به نمایش بگذارند.