فراغت 20 تن از محصلین اردوی ملی افغانستان در ترکیه

به تاریخ 30 اگست  2018 (جشن پیروزی  و روز نیروهای مسلح ترکیه) به تعداد  20  تن محصلین اردوی ملی افغانستان در جمع ده ها تن محصل خارجی و ترکی از حربی پوهنتون های زمینی و هوایی کشور دوست ترکیه، به سویه لیسانس فارغ و دیپلوم های خویش را بدست آوردند.

در این محفل که با حضور داشت رئيس جمهوری ترکیه و اعضای بلند رتبه ملکی و نظامی این کشور در حربی پوهنتون زمینی- انقره  دایر گردیده بود، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره و اتشه نظامی سفارت نیز اشتراک نموده بودند.