بیانیه سفیر افغانستان مقیم انقره در محفل تجلیل از نودونهمین سالروز استقلال افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

وزیر دفاع ملی ترکیه، جلالتمآب خلوصی آکار؛

وزیر امور داخله، جلالتمآب سلیمان سولو؛

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان کشو، جلالتمآب سید حسین عالمی بلخی؛

لوی درستیز قوای مسلح ترکیه، جلالتمآب یشار گولر؛

سفرا؛ مهمانان گرامی؛ خانمها و آقایان

السلام علیکم و شام بخیر!

در نخست، تشریف آوری شما را برای تجلیل از 99 مین سالروز استرداد استقلال جمهوری اسلامی افغانستان خیر مقدم می گویم. تجلیل امروزی ما از سالروز استرداد استقلال کشور مصادف است با هفته شهید، هفتۀ که در آن از فداراکاری و جان فشانی های شهدای ما برای دفاع از کشور و مردم ما یاد بود بعمل می آید. ما به شجاعت آنها ارج میگذاریم و برای روح پاک شان دعا می کنیم.

ما در مسیر تاریخ با چالش های زیادی متقبل شده ایم تا از استقلال و ارزشهای ملی خویش پاسبانی کنیم و امروز ما همان راه را با رزمیدن علیه تروریزم و افراط گرایی ادامه می دهیم. ارادۀ قوی برای صلح، ثبات و رفاه برای ما توان میدهد تا علیه نیرو دهشت، جهالت و تاریک  تروریزم پیروز شویم.

مهمانان گرامی،

من با استفاده از فرصت میخواهم اطمینان دهم که افغانستان در مسیر پیروزی در برابر چالش های پیش رو است. ما راه زیادی را برای هدف زندگی بهتر برای هریک از شهروندان کشور خویش پیموده ایم.

این همه دست آورد ها بدون کمک های مادی و معنوی متحدین ما، بشمول کشور دوست و برادر ترکیه ممکن نمی بود. من میخواهم از همه ایشان برای حمایت سخاوتمندانه شان ابراز تشکری نمایم.

اشتراک جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس ها و نشست های سران که از طرف جلالتمآب رجب طیب اردوغان دعوت شده بودند، نمایانگر ارادۀ قوی رهبری حکومت افغانستان برای تحکیم بیشتر روابط موجوده میان دو کشور دوست و برادر می باشد.

دوستی ما با کشور دوست و برادر ترکیه از سالیان سال روی حسن نیت استوار بوده و در سالهای پیش رو نیز همینگونه ادامه خواهد یافت.

ترکیه یک دوست تاریخی، کشور توسعه یافته و قدرت منطقه ی است. ما روابط با جمهوری ترکیه را قدردانی و ارزش می دهیم و برای ثبات و رفاه ترکیه دعا می کنیم.

 ترکیه در حمایت از مردم و حکومت افغانستان نقش بارزی داشته است و در بخش های مختلف از جمله: آموزش قوای امنیتی و دفاعی کشور، تعلیم و تربیه، صحت عامه، کمک های بشردوستانه و بازسازی افغانستان نقش فعال داشته است.

افغانستان و ترکیه در سازمان های بین المللی شانه به شانه از همدیگر حمایت نموده اند.

ترکیه در تعاملات منقطوی، بشمول کنفرانس قلب آسیا - پروسه استانبول نقش فعال داشته است و ریاست نشست آینده پروسه مذکور را مشترکاً با افغانستان به پیش خواهد برد.

حکومت جمهوری ترکیه در پروژه های بازسازی افغانستان تنها نقش نداشته است، سکتور خصوصی و شرکت های ترکی در پروژه های مختلفی در افغانستان سهم دارند. ما از آنها سپاسگذاری می نمائیم و شرکت های دیگری ترکی را نیز دعوت می کنیم تا در پروژه های گوناگون در افغانستان سهم گیرند.

خانم ها و آقایان،

صلح و ثبات یکی از اولویت های حکومت افغانستان است. جلالتمآب محمد اشرف غنی در جریان عید سعید فطر و عید سعید اصحی با طالبان اعلام آتش بس نمود که این عمل نمایانگر تعهد قوی حکومت افغانستان برای جستجوی راه حل و پایان جنگ و همچنان تلاش برای کاهش تاثیرات آن بالای مردم افغانستان می باشد.

صلح و امنیت در افغانستان تنها به سود افغانستان نیست، بلکه همسایه گان نزدیک و دور افغانستان نیز از آن مستفید می شوند. افغانستان رول چهارراه در منقطه را بازی کرده می تواند تا آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل کند و محدودیت های ترانسپورتی و موانع رشد و رفاه را در منطقه از بین ببرد.

در حالیکه ما همه روزه علیه تروریزم و افراط گرایی میرزمیم، حکومت افغانستان ارادۀ قوی برای برگزاری انتخابات به موقع پارلمانی و ریاست جمهوری را دارد.

در اخیر یک بار دیگر از مهمانان گرامی برای تشریف آوری شان سپاسگزاری می کنم.

تشکر از توجه تان