رئیس جمهور غنی با وزیر دفاع ترکیه دیدارکرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با خلوصی اکار وزیر دفاع ترکیه، در قصر گل‌خانه دیدار کرد.

در این دیدار هردوجانب در رابطه به همکاری‌های اقصادی و امنیتی، پروسه صلح به رهبری و‌ مالکیت افغان‌ها، مناسبات فرهنگی و تقویت روابط همه‌جانبه میان دو کشور، بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور غنی ضمن خوش‌آمد گویی به خلوصی اکار وزیر دفاع ترکیه و هیات همراهش، گفت که با توجه به مناسبات مشترک دینی و فرهنگی افغانستان و ترکیه، از سال‌های طولانی بدینسو روابط دوستانه و خوب در بخش‌های مختلف، داشته‌اند.

رئیس جمهور کشور، از کمک و همکاری‌های ترکیه در بخش‌های امنیتی، اقتصادی، تحصیلی به خصوص آموزش پولیس زن، قدردانی کرد.

متعاقباً، وزیر دفاع ترکیه شجاعت و قربانی های نیروهای امنیتی و دفاعی را در امر مبارزه با تروریزم، مورد ستایش قرار داد و از دوام همکاری های کشورش با افغانستان در راستای تحکیم صلح و ثبات به خصوص آموزش پولیس زن، اطمینان داد.

وزیر دفاع ترکیه گفت، ضمن حمایت از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها، آماده هرگونه همکاری در این عرصه می‌باشند.

منبع: ارگ ریاست جمهوری