یاد بود از سالروز وفات مارشال محمد قسیم فهیم!

سفارت افغانستان در انقره طی مراسمی از دومین سالروز در گذشت محمد قسیم فهیم معاون اسبق ریاست جمهوری افغانستان گرامیداشت بعمل آورد. بعد از تلاوت قرأن کریم و اتحاف دعا به روان مارشال محمد قسیم فهیم، سفیر افغانستان در انقره از او به عنوان مجاهد نستوه که در روی کار آمدن نظام جدید و تقویت دموکراسی کار های شایسته را نجام داده بود، یاد آوری نمود.

آقای امان الله جیحون اظهار داشت: مارشال فقید مدافع صلح و آزادی مردم و کشور خود بود و مرگ وی را ضایعه برای ملت و دولت افغانستان دانست.

در ادامه آقای ظهیر نظری آتشه نظامی سفارت، مارشال فهیم را اولین مارشال افغانستان  خطاب نموده و او را مرد آزادی و مقاومت خواند. و اضافه نمود ما در زمانی این روز را یاد می نمایم که هنوز ابر های سیاه جنگ در کوه پایه های وطن ما حکمفرماست.

در ادامه  مراسم آقای توریالی غیاثی رئیس امور فرهنگی وزارت امور خارجه که خود یکتن از همرزمان متوفی بود چنین گفت: مارشال محمد قیسم فهیم یکی از مبارزان فعال در گستره جهاد و مقاومت در کشور بوده و یک چهره قابل اعتماد مردم خود بود.