گشایش کتاب تعزیت نسبت درگذشت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس جمهوری اسبق

۲۵ دلو ۱۳۹۷

انقره - به مناسبت درگذشت جلالتمآب پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی  رئیس دولت اسبق جمهوری اسلامی  افغانستان، سفرا و نماینده های کشور های متحابه مقیم انقره مراتب تسلیت و تآثرات عمیق خویش را از طریق درج پیام های همدردی در کتاب تعزیت سفارت با مردم، خانواده مرحومی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان شریک نمودند.