تجلیل از سالروز دوستی افغان-ترک در پوهنتون سکاریای جمهوری ترکیه با اشتراک مسئولین سفارت

اشتراک آقای فرهاد بشریار سکرتر اول و آقای شجاع الدین کاروانباشی آتشه  کلتوری سفارت ج.ا.ا در انقره  در محفل دوستی افغان -ترک که در پوهنتون ساکاریای جمهوری ترکیه به ابتکار محصلین افغانی بتاریخ ۶ مارچ ۲۰۱۹  ترتیب یافته بود.

در این مراسم شاهدخت ناحیه دختر شاه امان الله خان ، والی ولایت سکاریا، مقامات ادارات محلی سکاریا، اساتید دانشگاه و جمع کثیر از افغانان مقیم آن شهر اشتراک نموده بود.

آقای فرهاد بشریار به نمایندگی از سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست اشتراک نموده و در مورد اهمیت روابط تاریخی ، موافقت نامه ستراتیژیک، فرصت های تحصیلی ، همکاری های اقتصادی میان افغانستان و ترکیه وضاحت داده، بر حفظ و گسترش بیشتر این دوستی تاکید نمود.  

سپس والی سکاریا در مورد پیشینه تاریخی میان دو کشور و ایجاد فضای مناسب تحصیلی و زمینه های همکاری های بیشتر با افغانان مقیم سکاریا معلومات داده، برگزاری یک چنین محافل را در راستای ارتقای روابط و‌نزدیکی بیشتر میان مردمان  ترکیه و افغانستان با اهمیت تلقی نمود.  

این محفل با راه اندازی نمایشگاه عکس ها ، لباس های افغانی، موسیقی و شعر خوانی خاتمه یافت.