اشتراک جناب عبد الرحیم سید جان، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در پوهنتون انقره یلدرم بایزید

انقره - 17 حوت 1397

جناب عبدالرحیم سید جان، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره در سیمنار که پیرامون وضعیت سیاسی و تحولات اخیر  افغانستان در پوهنتون انقره  یلدرم بایزید تدویر گردیده بود اشتراک و سخنرانی نمودند.

محفل با طرح سوالات، ارایه پاسخ و اهدای لوح تقدیر برای جناب سفیر جمهوری اسلامی افغانستان توسط رئیس پوهنتون انقره  یلدرم بایزید خاتمه یافت.