مواصلت تیم بایسکل سواران راه لاجورد به انقره:

تیم ده نفری فدراسیون بایسکل رانی کشور که به منظور حمایت از مسیر تجارتی و ترانزیتی لاجورد و معرفی اهمیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی آن با شعار همدیگر پذیری و آبادانی بعد از عبور از کشور های افغانستان، ترکمنستان،آذربایجان و گرجستان بتاریخ ۳ جولای ۲۰۱۹ وارد انقره شدند، از طرف سفیر و اعضای سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در انقره حین ورود شان به مرز انقره مورد استقبال قرار گرفتند.

قرار است تیم متذکره بعد از سپری نمودن چند روز در انقره عازم شهر استانبول گردند.