محفل تودیعی خانم سهیلا امان مستشار و اسدالله همدرد سکرتر دوم این سفارت

به تاریخ ۲۰ جون ۲۰۱۹ محفل تودیعی به مناسبت تکمیل دوره ماموریت دیپلوماتیک خانم سهیلا امان، مستشار و اسد الله همدرد، سکرتر دوم این سفارت با اشتراک جناب عبدالرحیم سید جان سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره و اعضای سفارت برگزار گردید. 

در این محفل که در سالون مولانا جلال الدین محمد بلخی این سفارت برگزار گردیده بود، از کار و فعالیت خانم امان و آقای همدرد در جریان دوره ماموریت شان تقدیر بعمل آمد. محفل با صرف غذا چاشت به پایان رسید.