نشست مقامات ارشد پروسه استانبول – قلب آسیا

نشست مقامات ارشد پروسه استانبول – قلب آسیا به تاریخ 25 جون 2019 در شهر انقره جمهوری ترکیه با اشتراک کشور های عضو و حامی این پروسه و نمایندگان سازمانهای بین المللی و منطقه یی با ریاست مشترک معینان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکیه دایر گردید.

نشست توسط بیانیه افتتاحیه جناب ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه کشور آغاز و متعاقباً با بیانیه سادات اونال معین وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه ادامه یافت.

در این نشست روی موضوعات مختلف از جمله پیگری تصامیم نشست های قبلی، بحث و گفتگو روی مسوده های تدابیر اعتماد سازی و اتخاذ آمادگی های لازم برای برگزاری نشست وزرای امور خارجه پروسه استانبول در اخیر سال روان میلادی در شهر استانبول ترکیه، بحث و گفتگو صورت گرفت. 

در نشست متذکره کشور های عضو و حامی حمایت شان را از پروسه صلح افغانستان با حفظ دست آورد های دو دهه اخیر یاد آوری نموده اهمیت پروسه استانبول-قلب آسیا را به عنوان پلاتفورم  منطقه یی برای افزایش همکاری های منطقه یی و دستیابی به صلح، ثبات و رفاه در افغانستان و منطقه مهم پنداشته روی چگونگی افزایش مؤثریت و کارایی پروسه استانبول و تدابیر اعتمادسازی آن تأکید نمودند.

در پایان نشست نمایندگان کشورها همچنان از تلاشهای رهبری دولت افغانستان بخاطر انجام مذاکرات و برگزاری انتخابات استقبال نموده نظریات و پیشتنهادات شانرا در رابطه به تدابیر اعتماد سازی ارائه نمودند که از جمله کشور تاجکستان آمادگی کشورش را برای میزبانی نشست وزرای پروسه متذکره در سال 2020 نشان داد..