ملاقات وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی افغانستان با وزیر امور خانواده، کار و خدمات اجتماعی جمهوری ترکیه

به تاریخ 14 سرطان 1398، جناب سید انور سادات، وزیر کار و امور اجتماعی کشور که طی یک سفر رسمی عازم جمهوری ترکیه می باشند، با همتای ترکی اش جناب زهرا زمرد سلجوق وزیر امور خانواده، کار و خدمات اجتماعی ترکیه ملاقات نمود. 

در این ملاقات که سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره نیز حضور داشت، طرفین روی موضوعات گوناگون از جمله پیگیری چند تفاهمنامه و موافقتنامه که مسوده آن قبلاً ترتیب یافته است، ایجاد زمینه های اشتغال برای کارگران افغان و آموزش کارمندان آن وزارت در انستیتوت های آموزشی ترکیه، بحث و گفتگو کردند.

ملاقات در فضای دوستانه با تأکید بر تعهدات و پیگیری موضوعات مطرح شده با اهدای تحایف به پایان رسید.