ملاقات تعارفی مستشار سفارت با مسول مهاجرت غیر قانونی اداره مهاجرت ترکیه

بتاریخ ۲۸ سرطان ۱۳۹۸ آقای حبیب احمد خنجانی مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره با آقای رمضان سچیلمش مسول مهاجرت غیر قانونی اداره مهاجرت ترکیه ملاقات تعارفی نمود و پیرامون چالش های مهاجرین افغان در ترکیه و راه حل های آنها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این ملاقات آقای فرهاد بشریار سکرتر اول و آقای خلیل الله ضیایی سکرتر سوم این نمایندگی نیز حضور داشتند.