اشتراک سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره در برنامه تجلیل از صد سالگی استرداد استقلال کشور در شهر افیون ترکیه

به تاریخ 24 اگست 2019 سفیر افغانستان مقیم انقره، جلالتمآب عبدالرحیم سید جان در محفلی که بمناسبت صدمین سالروز استراد استقلال کشور توسط گروه فرهنگی طنین در شهر آفیون جمهوری ترکیه برگزار گردیده بود اشتراک نمود.

در محفل متذکره سفیر افغانستان روی روابط دوجانبه و تاریخی، همکاری های متقابل و وضعیت داخلی و پروسه صلح صحبت نموده بر تحکیم هرچه بهتر روابط موجوده میان دو کشور تأکید نمود.

سفیر افغانستان همچنان مهاجرين را به رفتار نيك تشويق نمود تا بتوانند سفيران كشورشان در بين مردم تركيه باشند.

محفل با اجرای برنامه های هنری و فرهنگی با صرف طعام به اتمام رسید.