مراسم فراغت 22 تن محصلین اردوی ملی ج. ا.ا از حربی پوهنتون زمینی انقره و حربی پوهنتون هوایی استانبول

تعداد 17تن محصلین اردوی ملی آفغانستان از حربی پوهنتون زمینی انقره و تعداد 5 تن از حربی پوهنتون هوایی استانبول فارغ گردیدند.

در مراسم فراغت مجموعی محصلین حربی پوهنتون های ذکر شده که بتاریخ 31 آگست در قوماندانی عمومی قوت های بحری ترکیه دایر شده بود، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر دفاع، لوی درستیز و یک تعداد کثیر مهمان داخلی و خارجی اشتراک نموده بودند، که اتشه نظامی سفارت نیز به نمایندگی از دولت افغانستان در این مراسم دعوت و اشتراک نموده بود.

در عین حال؛ به تعداد (4) محصلین اردوی ملی کشور، از اکادمی بریدملی زمینی، 4 تن از اکادمی بریدملی هوایی و 3 تن از بریدملی باندو، نیز فارغ گردیدند.

قابل ذکر است که این بورسیه ها از پروژه های ملی (بلاعوض) دولت ترکیه برای دولت افغانستان می‌باشد.