پیام تسلیت!

حوالی ساعت ۶:۴۵ شام  امروز در نتیجه یک حمله انتحاری در قزل آئی در مرکز انقره تعداد از مردم ملکی جان خود را از دست داده و تعدادی زیادی زخمی و به شفاخانه ها انتقال داده شدند.

این حمله انتحاری توسط یک موتر که در آن مواد منفجره جاسازی گردیده بود انجام گرفته است.

سفارت افغانستان در انقره این حمله تروریستی بجان مردم ملکی را جنایت ضد انسانی دانسته و عاملین این عمل را جانیانی میداند که بخون انسان هیچ ارزش قایل نیستند.

افغانستان که خود قربانی تروریزم است، این عمل تروریستی را و این جنایت را به شدید ترین الفاظ محکوم نموده، خود را در غم و اندوه دولت و ملت ترکیه شریک میداند.

ما به عاملین این جنایت نفرین میفرستیم و همدردی خود را با حکومت و ملت ترکیه اعلام میداریم . همچنان برای آنهائیکه در این حادثه جانهای خود را از دست داده اند، از خداوند رحمت و جنت ، به آنهائیکه در این حادثه زخمی شده اند شفأ عاجل و به بازمانده گان شهدأ این حادثه تروریستی صبر جمیل از خداوند طلبگاریم.