ملاقات آقای حبیب احمد خنجانی،مستشار و مسؤل امور قنسولی سفارت ج. ا. ا مقیم انقره با نماینده سازمان لاند اینفو (LANDINFO)

به تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۱۹ آقای حبیب احمد خنجانی، مستشار و مسؤل امور قنسولی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره با  نماینده سازمان لاند اینفو (LANDINFO)آقای کی ای کراما   در حالیکه صلاح الدین صالحی سکرتر دوم این سفارت نیز حضور داشت، ملاقات نمودند.

در این ملاقات روی   مشکلات وچالش ها فرا راه مهاجرین در ترکیه   بحث صورت گرفته و  چگونگی بیرون شدن از این مشکلات مطرح گردید.

لازم به ذکر است، سازمان لاندیفینو یک نهاد تحقیقاتی و معلوماتی مقیم ناروی می‌باشد که در  راستای کمک به مهاجرین و امور قنسولی مصروف  فعالیت و  گرد آوری معلومات می باشد.