اشتراک عضو بخش سیاسی سفارت در کنفرانس بین المللی دیپلومات ها در شهر سکاریای ترکیه

به تاریخ 2 قوس 1398 کنفرانس دو روزه ی تحت عنوان " International Diplomatic Summit" با اشتراک معین وزارت امور خارجه ترکیه، جناب فاروق قیماقچی، سفرا، اعضای کوردیپلوماتیک و نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم انقره و نمایندگان شرکت های تجارتی و تولیدی ترکی به میزبانی انجمن سرمایه گذاران و صنعت کاران مستقل ترکیه "MUSIAD" در شهر سکاریای جمهوری ترکیه برگزار گردید که در آن آقای محمد یوسف ابراهیم خیل، سکرتردوم و عضو بخش سیاسی سفارت به نمایندگی از افغانستان اشتراک نمود.

در این کنفرانس، اعضای کوردیپلوماتیک کشور های منطقه و D8 مقیم انقره، روی زمینه های همکاری تجاری میان دولتین و سکتور خصوصی، بحث و گفتگو کردند.

تسهیل سرمایه گذاری، همکاری های تجاری و اقتصادی و معرفی محصولات ترکی از موضوعات عمده این کنفرانس بود.

در این کنفرانس، سیاست خارجی اقتصاد محور، محصولات عمده تجارتی و زمینه های سرمایه گذاری در افغانستان از سوی مسئول بخش سفارت به حاضرین کنفرانس طی بیانیۀ تشریح گردید.