ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره با معین وزارت امور داخله جمهوری ترکیه

به تاریخ 13 جدی 1398 سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره، جناب عبدالرحیم سید جان با جناب طیب صبری اردیل معین اقتصادی وزارت امور داخله و نماینده وزیر امور داخله ترکیه برای کمیته مشترک اقتصادی افغانستان - ترکیه در مقر وزارت داخله آن کشور ملاقات نمود.

در این ملاقات روی موضوعات اقتصادی از جمله انرژی و معادن و تشویق تجار ترکی برای سرمایه گذاری در افغانستان بالاخص در عرصه های معادن و انرژی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 

طرفین همچنان بر تدویر جلسه ی برای جلب سرمایه گذاری تجار ترکی در عرصه های متذکره نیز توافق کردند.