ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره با رئیس عمومی بخش سرطان وزارت صحت عامه جمهوری ترکیه

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره، جناب عبدالرحیم سید جان به تاریخ 13 جدی 1398 هـ ش با مراد ترک یلماز رئیس عمومي بخش كنترول سرطان وزارت صحت عامه جمهوری ترکیه، ملاقات نمود. 

در این ملاقات طرفین روی همکاری متقابل، تبادل تجارب و اندوخته ها و همچنان تسهیل ملاقات ها و همکاری میان بنیاد سرطان کشور و بخش کنترول سرطان وزارت صحت ترکیه بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای ترک یلماز ضمن خوش آمدید به جناب سفیر و ابراز علاقمندی در زمینه بیان نمود که آماده هرگونه همکاری در این زمینه است.