تجلیل از هشت مارچ روز جهانی زن

 سفارت جمهوری اسلامی افغانستان درانقره، طی محفل از روز جهانی زن،  بتاریخ 9 مارچ 2020 باحضور تمام همکاران، در مقر سفارت تجلیل بعمل آورد. 

 در این محفل سفیر ج.ا.ا. مقیم انقره، پیام تبریکی خود را بمناسبت این روز مهم جهانی برای همه زنان جهان و افغانستان به ویژه همکاران اناث سفارت، ابرازنموده و حمایت شان را از حقوق زن، اعلام نمودند.  در اخیر محفل ازجانب سفیر ج.ا.ا. دسته های گل برای کارمندان اناث سفارت، اهدا گردید.