ویدیوکنفرانس شارژدافیر سفارت با نمایندگان محترم مهاجرین افغان مقیم کشور ترکیه،

بتاریخ ۲۰ جوزا ۱۳۹۹ محترم حبیب احمد خنجانی، شارژدافیر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره و محترمه فرزانه رشید رحیمی، اتشۀ مهاجرین سفارت با نمایندگان محترم مهاجرین افغان مقیم در شهر های (انقره، ترابزون، قونیه، آفیون، اردو، انتالیا، سمسون و توکات) کشور ترکیه از طریق کنفرانس ویدیویی صحبت نمودند.

نخست آقای خنجانی در مورد خدمات سفارت ج.ا.ا. به شهروندان افغان مقیم ترکیه معلومات ارائه نموده و متعاقباً خانم رحیمی پیرامون فعالیت های دفتراتشۀ مهاجرین، نیز توضیحات ارائه نمود. سپس نمایندگان محترم مهاجرین در مورد مشکلات عمومی شهروندان افغان مقیم کشور ترکیه، صحبت نموده، سوالات و پیشنهادات شان را به مسؤلین سفارت مطرح نمودند.

در اخیر از جانب آقای خنجانی و خانم رحیمی به سوالات شرکت کننده گان، جوابات ارائه گردید و تأکید بعمل آمد تا شهروندان افغان معلومات دقیق و مؤثق را از طریق ویب سایت رسمی سفارت ج.ا.ا. مقیم انقره، و یا شماره های تماس سفارت، بدست آورده تا از تأخیر در پروسه اجراات جلوگیری بعمل آید.

قابل ذکر است که نشست های ویدیوکنفراس مسؤلین سفارت با بقیه نمایندگان محترم افغان مقیم شهرهای مختلف ترکیه، نیز ادامه دارد.