ارسال کمک های صحی جمهوری ترکیه به جمهوری اسلامی افغانستان در راستای مبارزه با ویروس کرونا

به اساس تقاضای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سعی و تلاش سفارت افغانستان در انقره برای دریافت کمک های صحی جهت مبارزه با ویروس کرونا و طبق توافق نامۀ که فی مابین سفارت افغانستان و وزارت صحت ترکیه به تاریخ 15 می 2020  به امضا رسیده بود، جانب جمهوری ترکیه امروز پنجشنبه مؤرخ 22 جوزا 1399 مساعدت صحی خویش را در حضور داشت محترم حبیب احمد خنجانی شارژدافیر سفارت، آقای مصطفی علمی عضو پارلمان ترکیه،  آقای سنجر کارگر عضو کمیسیون صحی، تربیت بدنی و جوانان ولسی جرگه افغانستان،  آقای اقبال حبیبی سکرتردوم سفارت، داکتر کارگر نور اوغلی اتشۀ صحی سفارت و برخی از مسوولین کشور ترکیه، از طریق میدان هوایی نظامی انقره به جمهوری اسلامی افغانستان انتقال داد.

 سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره از کمک های جمهوری ترکیه طی دو دهه اخیر به ویژه از مساعدت صحی در راستای مبارزه با ویروس کرونا، اظهار امتنان و قدردانی می نماید.