ملاقات شارژدافیر سفارت با سفیر جمهوری کوزوو

محترم حبیب احمد خنجانی شارژدافیر سفارت با آقای اِیلیر دوگولی (Iller Dugoli) سفیر جمهوری کوزوو در ترکیه و همزمان سفیر غیر مقیم برای جمهوری اسلامی افغانستان، در مقر سفارت ملاقات نمود.    

در ملاقات روی همکاریهای دوجانبه، توسعه روابط و حمایت از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آقای اِیلیر دوگولی از همکاری کشورش با جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه های مختلف به ویژه در قسمت پروسه صلح، اطمینان داد.

در این ملاقات آقای ملهین محموتی، سکرتراول سفارت کوزوو و آقای سیداقبال حبیبی سکرتردوم از بخش سیاسی این سفارت، نیز حضور داشتند.