مراسم عزاداری!

بیرق جمهوری اسلامی افغانستان بر فراز سفارت کبرای این کشور در انقره امروز جمعه مورخ ۳/۲/۱۳۹۵ نیمه افراشته گردیده و مراسم فاتحه خوانی بر روان شهیدان حادثه المناک روز سه شنبه کابل با اتحاف دعا بر روح این فرزندان کشور، برای بازماندگان آنها صبر جمیل و برای زخمیان شفاء عاجل مسئلت نمودند.