• پیام به مناسبت هفته شهید و شهادت قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود

    سفارت ج.ا.ا. در انقره به مناسبت هفته شهید و 19 امین سالگرد شهادت قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود، پیام تسلیت خویش را ابراز نموده و آرزومندیم که ایزد متعال با حرمت خون شهدای گلگون کفن افغانستان، صلح و آرامش دایمی را در وطن عزیز ما عنایت فرماید.