• مراتب تسلیت نمایندگی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم انقره

    در راستای احترام گذاری به شهدای حادثه اخیر پوهنتون کابل، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره روز چهارشنبه مورخ ۱۴ عقرب سال ۱۳۹۹ در مقر این سفارت، کتاب تعزیت گذاشته بود. 

    سفرا، معاونین سفرا، دیپلوماتان و اتشه های نظامی کشور ها و سازمان های بین المللی مقیم انقره درین کتاب تعزیت، مراتب تسلیت خویش را درج نمودند.