• ملاقات تعارفی محترم امیر محمد رامین، سفیر جدید التقرر جمهوری اسلامی افغانستان با رئیس تشریفات وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه

    محترم امیر محمد رامین، سفیر جدید جمهوری اسلامی افغانستان دیروز مورخ ۲۰ عقرب ۱۳۹۹ با آقای احمد باریش شن، رئیس تشریفات وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه ملاقات نمود.

    در این ملاقات، آقای رامین ضمن ابراز امتنان از همکاری های همیشګی مردم و دولت جمهوری ترکیه، این کشور را خانۀ دوم افغان ها عنوان نموده و ابراز امیدواری کرد تا روابط دیرینه و تاریخی دو ملت در چهارچوپ همکاری های دو جانبه و چند جانبه، بیشتر از پیش تقویت یابد.

      آقای احمد باریش شن نیز تقرر جناب امیر محمد رامین را به صفت سفیر جدید جمهوری اسلامی افغانستان به جمهوری ترکیه خجسته پنداشته و ضمن آرزوی موفقیت و سرفرازی به ایشان، یک بار دیگر تاکید نمودند که مردم و  دولت جمهوری ترکیه آماده هر نوع همکاری با مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.