• ملاقات سفیر ج.ا.ا. با رئیس دیانت جمهوری ترکیه

    جناب امیرمحمد رامین سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در انقره با محترم علی آرباش رئیس ریاست امور دینی (دیانت) جمهوری ترکیه ملاقات نمود. درین ملاقات آقای سیدعبدالبشیر سادات سکرتراول و آقای عبدالرحمن کارمند این سفارت نیز حضور داشتند.

    درین نشست در مورد توسعه همکاری میان علمای دو کشور  به ویژه اداره دیانت جمهوری ترکیه و وزارت حج و اوقاف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.  سفیر افغانستان از همکاری و نقش جمهوری ترکیه در پروسه صلح افغانستان اظهار قدردانی نموده و  خواهان حمایت هرچه بیشتر رییس دیانت و علمای  جمهوری ترکیه از پروسۀ صلح و ختم خشونت در افغانستان شد.

    رئیس امور دینی (دیانت) جمهوری ترکیه اسلام را دین اعتدال و صلح خوانده و آماده هرگونه همکاری برای قطع خشونت و تامین صلح دوامدار در افغانستان شد.