• ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با فرهنگیان افغان در انقره

    جناب امیرمحمد رامین سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در انقره با تعداد از فرهنگیان افغان مقیم شهر انقره در دفترکارش ملاقات نمود.  درین ملاقات نخست سفیر رامین حضور فرهنگیان را  به سفارت خوش آمدید گفته اظهار داشت؛ جمهوری اسلامی افغانستان با جمهوری ترکیه روابط تاریخی و فرهنگی خیلی نزدیک دارد و حضور فرهنگیان کشور درجمهوری ترکیه را یک پل ارتباط در روابط و ترویج امور فرهنگی میان دو کشور، خیلی مهم و ارزنده تلقی نمود.

    آقای محمد رفیق خوشنود  به نمایندگی از فرهنگیان افغان مقیم انقره ، ضمن اظهار قدردانی از حضور شان در سفارت، در رابطه به فعالیتهای شان معلومات مفصل ارائه نموده و اظهار داشت که این فرهنگیان از جمله کدری های مسلکی شامل( نویسندگان- هنرمندان- شعرا- نقاشان و سینماگران مستعد) افغان اند که فعالیتهای فرهنگی شان را انجام داده اند و در قسمت ترویج فرهنگ کشور،  به همکاری لازم سفارت نیاز دارند.

    در مقابل سفیر رامین، ضمن قدردانی از فعالیتهای فرهنگیان متذکره از همکاری و حمایت سفارت در قبال فعالیتهای فرهنگی افغانها اطمینان داده و افزود که نشست های فرهنگی سفارت با همچو فرهنگیان محترم افغان در کشور ترکیه ادامه دارد و در راستای حمایت شان،  این سفارت از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد.