پیام سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره در رابطه به حادثه تروریستی در میدان هوایی استانبول:

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه حمله تروریستی شب گذشته (شام روز سه شنبه مؤرخ ۲۸ جون ۲۰۱۶) به میدان هوایی اتاترک در استانبول را به شدید ترین الفاظ محکوم نموده و این حمله وحشیانه را جنایت علیه انسانیت میداند که در این ماه مبارک رمضان انسانهای معصوم را هدف قرار داده است. افغانستان که خود قربانی جنایات تروریستی است، خواهان آن است که حکومت ها تروریست ها را بخوب و بد تقسیم ننموده دست به هم بدهند و برای از بین بردن گروه های تروریست که در همه جا وحشت ایجاد می نمایند، همکاری صادقانه و صمیمی نمایند.

افغانستان به حیث یک کشور برادر و دوست همیشه در غم و خوشی برادران ترک شریک بوده و به آنهائیکه در این حمله جان خود را از دست داده اند جنت برین و به بازمانده گان شان صبر جمیل و برای زخمی های این حادثه شفای عاجل می خواهد.