پیام تبریکی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره در رابطه به عید سعیدالفطر:

بدینوسیله فرارسیدن عید سعیدالفطر را به همه مردم مسلمان جهان و بالخصوص به همه هموطنان عزیزم از صمیم قلب تبریک گفته، امیدوارم که تمام طاعات و عبادات تان در ماه پر برکت رمضان قبول درگاه خداوند گردیده و به برکت این ایام خجسته جنگ و خونریزی در کشور مان خاتمه پیدا کند.

در این ایام خجسته یکبار دیگر با محبت و شادی همدیگر را در آغوش گرفته و بخاطر آینده بهتر کشور به درگاه رب العزت دست دعا بلند کنیم.

عیدتان مبارک و عبادات تان قبول