پیام تسلیت!

در نتیجه حمله تروریستی که بتاریخ ۲ اسد سالروان در چهار راهی دهمزنگ شهر کابل میان مظاهره کننده گان جنبش روشنایی بوقوع پیوست،تعداد کثیری از مردمان  ملکی جان خود را از دست داده،  تعدادی زیادی از آنان زخمی و به شفاخانه ها انتقال داده شدند.

سفارت افغانستان در انقره این حمله تروریستی بجان مردم ملکی را جنایت ضد انسانی دانسته و عاملین این عمل را جانیانی میداند که بخون انسان هیچ ارزش قایل نیستند.

سفارت افغانستان در انقره این عمل تروریستی را به شدید ترین الفاظ محکوم نموده، خود را در غم و اندوه ملت خویش سهیم میداند.

ما به عاملین این حادثه تروریستی نفرین میفرستیم و همدردی خود را با ملت خویش ابراز میداریم.

همچنان برای آنهائیکه در این حادثه تروریستی جانهای خود را از دست داده اند، از خداوند متعال رحمت و جنت ، به آنهائیکه در این حادثه زخمی شده اند شفأ عاجل و به بازمانده گان شهدأ این حادثه تروریستی صبر جمیل از خداوند طلبگاریم.