پیام تسلیت!

سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در انقره مراتب تسلیت و تأثیرات عمیق خویش را به خاطر حادثه تروریستی مؤرخ ۲۰ اگست ۲۰۱۶ در منطقه شاهین بی شهر غازی انتپ جمهوری ترکیه که بوقوع پیوست و تعداد کثیری از مردمان بی گناه و مظلوم آن منطقه را کشته و زخمی نمود، برای دولت، ملت دوست و برادر ترکیه ابراز میدارد.

افغانستان که خود یکی از قربانیان تروریزم می باشد همچو اقدامات تروریستی را به شدت تقبیح و محکوم نموده و از خداوند متعال برای شهدأ بهشت برین، برای زخمیان سلامتی و برای بازماندگان شهدأ این حادثه صبر جمیل استدعا دارد.

داکتر امان الله جیحون

سفیر کبیر دولت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره