اعلامیه مورخ ۲۴ اگست ۲۰۱۶ وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه در رابطه به حمله تروریستی اخیر به پوهنتون امریکایی کابل

“با تاسف فر اوان اطلاع حاصل نمودیم که بتاریخ ۲۴ اگست ۲۰۱۶ به پوهنتون امریکایی کابل حمله تروریستی انجام یافته است.

 

حمله به تاسیسات علمی و آموزشی با حضور محصلین بی گناه که متضمن آینده افغانستان می باشد را به شدید ترین لحن تقبیح نموده، به کشته شدگان این حادثه از بارگاه الهی استدعای رحمت، به مجروحین شفاع عاجل و به فامیل کشه شدگان، حکومت افغانستان و ملت افغانستان تسلیت عرض می نماییم.

 

بدین باور استیم که آن عده کسانی که می خواهند با ایجاد بی ثباتی، مانع رسیدن افغانستان به آینده بهتر گردند، به هدفشان نخواهند رسید بدین وسیله یکبار دیگر تعهدات خود را در مبارزه با تروریزم و حمایت از ملت برادر افغان تجدید می نماییم.