پیام تسلیت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره در پیوند به حمله تروریستی در قومندانی امنیه ولسوالی جیزره

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان حمله تروریستی مؤرخ ۲۶ اگست ۲۰۱۶ در قومندانی امنیه ولسوالی جیزره، ولایت شرناق را که در آن۱۱ پولیس و نزدیک به ۷۰ تن مجروح شده اند، به شدت محکوم نموده به حکومت و ملت دوست و برادر ترکیه تسلیت عرض می نماید.

جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان قربانی اصلی تروریسم به این باور است که چنین حملات اراده دولتها و ملت های ما و شما را در راستای ریشه کن کردن و مبارزه با تروریزم را تقویت می بخشد.

بدین وسیله یکبار دیگر این عمل زشت را که از سوی دشمنان بشریت انجام یافته است محکوم نموده، از بارگاه الهی به شهدا، بهشت برین، به زخمی ها شفای عاجل و به ملت بزرگ ترکیه صلح و آرامش استدعا می نماییم.