اعلامیه وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه در پیوند به دو حمله انتحاری در نزدیکی وزارت دفاع و مالیه جمهوری اسلامی افغانستان

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که امروز ۵ سپتمبر ۲۰۱۶ ، دو حمله تروریستی پی در پی با فاصله زمانی ۵ دقیقه در نزدیکی وزارت دفاع و مالیه جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته است که در آن ۲۴ تن کشته و ۹۱ تن زخمی شده اند.
این حمله تروریستی را شدیداً تقبیح نموده به کشته شدگان این حادثه از بارگاه الهی استدعای رحمت، به مجروحین شفا عاجل و به فامیل کشته شدگان، و حکومت دوست و برادر افغانستان تسلیت عرض می نماییم.
بدین باور استیم که وقوع چنین حملات اراده حکومت و مردم افغانستان را که با حمایت جامعه بین المللی در زمینه مبارزه با تروریزم مصافه طولانی را طی نموده است تضعیف نمی نماید. جمهوری ترکیه در این فرایند به همکاری های خود با حکومت برادر افغانستان ادامه خواهد داد.