سفر رسمی جلالتمآب محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان به کشور جمهوری ترکیه

جلالتمآب محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان درأس یک هیأت دولتی بنابر دعوت سکرتر جنرال شورای امنیت ملی ترکیه شام سوم فبروری ۲۰۱۶ وارد انقره گردیدند.

در طول اقامت دو روزه شان ملاقات های کاری با مقامات عالی رتبه جمهوری ترکیه داشتند. جلالتمآب محمد حنیف اتمر بر علاوه ملاقات با سکرتر جنرال شورای امنیت ملی ترکیه با وزرای خارجه، دفاع، داخله و ریاست استخبارات این کشور ملاقات نموده و روی گسترش و تحکیم روابط دو جانبه و مبارزه با تروریزم در چوکات همکاری های منطقوی و ناتو صحبت نمودند. این ملاقات ها در فضای دوستی، برادری و همکاری با حضور محترم دوکتور امان الله جیحون سفیر افغانستان در انقره انجام پذیرفت.

هیأت شام ۵ فبروری انقره را به قصد کشور ترک نمودند.