ملاقات دوکتور امان الله جیحون با احمد یلدز معین ادرای وزارت امورخارجه ترکیه!

جناب دوکتور امان الله جیحون، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه به تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ با جناب احمد یلدز، معین اداری وزارت امور خارجه ترکیه ملاقات نموده روی همکاری های سیاسی و تخنیکی بین افغانستان و ترکیه صحبت نمود.

احمد یلدز که قبلاً سمت مشاور رئیس جمهور ترکیه را داشت، در این اواخر به حیث معین اداری وزارت امور خارجه ترکیه تقرر حاصل نموده است. در این ملاقات روی موضوعات بین هردو کشور صحبت بعمل آمد و همچنان مسایل مشوره های سیاسی هر دو وزارت و روی اشتراک هیئت ترکیه در نشست بروکسل و وضعیت سیاسی و نظامی فعلی افغانستان صحبت صورت گرفت.