دیدار سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در انقره با نماینده گان محصلین مقیم ترکیه :

دوکتور امان الله جیحون، سفیر افغانستان در ترکیه روز چهارشنبه مورخ ۲۱ میزان ۱۳۹۵ با تعداد از محصلین که از ولایات مختلف افغانستان مصروف تحصیل در ترکیه هستند صحبت و گفتگو نموده و روی وضعیت امنیت فعلی در افغانستان و خصوصاً ولایت کندز تبادل نظر نمودند. محصلین با اظهار همدردی با مردم کندز آمادگی شان را بخاطر کمک به بیجا شده گان اعلام داشتند.

سفیر افغانستان با قدردانی از احساس نیک و انسان دوستی محصلین به ایشان توصیه نمود با وجودیکه وضعیت در کندز خوب نیست و کشور ترکیه هم تا اندازه امکان به کمک هایش به افغانستان ادامه میدهد. وظیفه محصلین توجه درسهایشان و استفاده اعظمی از امکانات تحصیلی در ترکیه میباشد. با آنهم سفارت در همکاری با محصلین می کوشد تا وضعیت رقتبار بیجا شده گان جنگ های اخیر را به توجه ترکیه برساند.