اعلامیه مؤرخ ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۶ وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه در پیوند به کشته شدن ۳۰ شهروند افغان به دست گروه داعش.

با تاسف فروان اطلاع حاصل نمودیم که به تعداد ۳۰ تن از شهروندان غور بعد از ربوده شدن توسط تروریستان به قتل رسیدند.
این عمل جانی را با شدید ترین لحن تقبیح نموده به کشته شدگان رحمت، به اقارب کشته شده گان، حکومت افغانستان و مردم برادر افغان تسلیت عرض می نماییم.
بدین باور استیم که وقوع چنین حملات که تلاش حکومت افغانستان را در راستای تامین صلح و امنیت هدف قرار داده است موفق نگردیده بلکه اراده حکومت افغانستان را در مبارزه با تروریزم قویتر خواهد نمود.