ملاقات وزیر امورخارجه با معاون وزارت امورخارجه چین

کابل- صلاح الدین ربانی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان، به تاریخ 10  قوس 1395 با آقای "کونگ شوان یو"، معاون وزارت امورخارجه جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، صلاح الدین ربانی وزیر امورخارجه کشور برگزاری نخستین نشست مشورت های سیاسی بین وزارت های امور خارجه افغانستان و جمهوری مردم چین در کابل و امضای یادداشت تفاهم میان وزارت های امورخارجه دو کشور را مهم خوانده و بر ضرورت همکاری ها میان افغانستان و چین در زمینه های مختلف از جمله مبارزه با تهدید های مشترک امنیتی و تروریستی در سطح منطقه و تشویق دیگر کشور ها در این راستا تأکید کرده و از همکاری های جمهوری خلق چین در این زمینه قدردانی کرد.

 وزیر امورخارجه همچنان در راستای همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و چین، به اهمیت پیگیری مفاد تفاهم نامه "یک راه یک کمربند" میان دو کشور و همچنان پروژه خط آهن پنج جانبه چین، قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران اشاره کرد.

در همین حال آقای "کونگ شوان یو"، معاون وزارت امورخارجه چین بر همکاری کشورش با افغانستان در زمینه های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد.