سفر هیات دوستی بین الپارلمانی افغانستان و ترکیه

هیات دوستی بین الپارلمانی افغانستان و ترکیه تحت ریاست محترم قدرت الله ذکی برای بازدید رسمی همراه با عده ای از وکلاء در تاریخ 14 قوس  1395 به انقره تشریف آوردند. 
در اولین روزی کاری هیت با گذاشتن اکلیل گل بر مزار آتاترک بانی جمهوری ترکیه با معاون تیکا آقای ماسکان روی همکاری ترکیه در افغانستان صحبت نمودن و خواهان همکاری های بیشتر در زمینه ساختن خانقا مولانا همچنان دانشگاهی اناثیه مولانا و غیره پروژه ها گردیدند.